2017/10/16

BLOKZEILERS DF65   Blokzeilers DF65  2019


Blokzijl, 10.02.2019
Van het weer werd vandaag niemand vrolijk. Motregen, afgewisseld door motregen
en motregen.
Het is dat wijzelf zo vrolijk waren dat we er met zijn allen een leuke zeilmiddag
vol verrassingen van gemaakt hebben.
Door de gedraaide wind, die soms bijna dwars op het vaarwater stond, was de 
bovenboei nog redelijk goed te bezeilen, maar enkele meters daarna vielen de 
meeste boten dikwijls stil of bijna stil.
Een goede positie garandeerde nog niet dat je hieruit voordelig wegkwam. 
Terwijl de een bleef liggen, ging de ander, die vlakbij je lag, er niet zelden vandoor 
ging om niet meer ingehaald te worden.
Gemiddeld genomen heeft iedereen hier last van gehad.
Vergeleken met de vorige keer heeft vader Gerrit Kijk in de Vegt de familie-orde 
keurig hersteld met een tweede plaats overall, terwijl zijn zoons nu met een vierde
en achtste plaats genoegen moesten nemen. 
Die laatste plaats was overigens voornamelijk te wijten aan een kapotte stuurservo.
Wim van Oosten werd keurig derde overall met een zeer constante serie, bestaande 
uit een paar eentjes, een tweede en vijf derde plaatsen. Dat houdt de moed erin.
Oene heeft, zoals altijd, zijn best gedaan om de baan zo goed mogelijk te leggen, 
maar de steeds verder naar Noord draaiende wind maakte het hem niet gemakkelijk.
In totaal zijn twaalf races gevaren totdat de motregen plaats maakte voor echte regen,
een mooi moment om huiswaarts te keren.
Dirk-Jan Kann 


Blokzeilers d.d. 10.02.2019

plaats
zeilnummers

punten
1
36
Dirk-Jan Kann
17
2
197
Gerrit Kijk id Vegt
19
3
02
Wim van Oosten
23
4
197
Martijn Kijk id Vegt
24
5
171
Oene Rozendal
36
6
265
Gijsbert Visser
50
7
160
Frans Schuurman
53
8
199
Bas Kijk id Vegt
65KOMENDE WEDSTRIJD 10 FEBRUARI 2019

              Zondag 10 februari gaan we weer een wedstrijd zeilen 

                              Waar zeilen we: 
 Verwachte windrichting Zuid Zuid Oost dit is een perfecte windrichting. 
                            Clubhuis bij Camping de SAS 
                            Zuiderkade 22
                            8356EB Blokzijl 

We willen voorafgaande aan de wedstrijd met elkaar de trim van de boten 
doornemen, en kijken of we alle boten allemaal optimaal getrimd krijgen.
We weten dat er veel te halen, en te leren is over de trim van de boten.

    OPGEVEN:
   Je kunt je opgeven op de website van Blokzeilers waar ook de startlijst staat
   Je mag ook een mail sturen naar   oenerozendal1@gmail.com
    
   Koffie en koek staan klaar om 13.00 uur
   Palaver 13.15 uur    
   Eerste start 13.30 uur laatste start circa 16.00 uur

    VOLG DE WEBSITE VOOR DE LAATSTE INFORMATIE  
                                                                                                                                                      

Blokzeilers, 27.01.2019

Hoe leuk het zeilen met een strikte eenheidsklasse is, werd vandaag nog eens bevestigd.

Allemaal hetzelfde materiaal, zodat het alleen aankwam op goed starten, trimmen en de juiste koers vinden.

De snelheidsverschillen waren in het algemeen minimaal, zoals te verwachten was.

In rap tempo  is elf keer gestart, waarbij iedereen één keer starter was en de finish voor zijn rekening nam.

Op de heenweg naar Blokzijl kwam de regen met bakken uit de hemel, maar toen de wedstrijden eenmaal begonnen werd het min of meer droog. Zo hoort dat natuurlijk ook.

De wind hield zich gelukkig aan de voorspelling, hoewel aanvankelijk veel meer voorspeld was.

In het begin blies de wind in het verlengde van de Zuiderkade, het vrij brede water naast de camping, maar al snel ruimde de wind naar meer Noordelijke richtingen, zodat de baan verlegd moest worden.

Hierdoor kwam de bovenboei vrij dicht onder de hoge wal te liggen, wat voor velen soms een hele worsteling betekende om zonder al te groot snelheidsverlies de boei te ronden. Dat ging de één duidelijk veel beter af dan de ander.

Hierbij mag  opgemerkt worden dat er buitengewoon netjes gevaren werd en er nauwelijks aanvaringen waren. Dit was tekenend voor de bijzonder goede en ontspannen onderlinge sfeer.

Door de soms toch wat variabele wind waren de wedstrijden er niet minder spannend om, hetgeen soms verrassende uitslagen opleverde.

Vader Gerrit Kijk in de Vegt moest toezien hoe zijn beide zoons er met een 3e en 4e plaats vandoor gingen. Martijn kwam daarmee zelfs op het podium, geflankeerd door Norbert en Dirk-Jan Kann.

Laatstgenoemde voer met een kakelverse DF65 zo uit de doos met de bijgeleverde standaard zeilen, waarmee maar weer eens aangetoond is dat het in deze klasse geen materiaalslag is.

Dirk-Jan Kann


De uitslagen:
Blokzeilers d.d. 27.01,2019

plaats
zeilnummers

punten
1
36
Dirk-Jan Kann
24
2
99
Norbert Horsthuis
28
3
198
Martijn Kijk id Vegt
34
4
199
Bas Kijk id Vegt
53
5
171
Oene Rozendal
53
6
197
Gerrit Kijk id Vegt
59
7
41
Henk Nieuwenhuysen
60
8
2
Wim van Oosten
62
9
265
Gijsbert Visser
70
10
444
Jeroen Houdé
80
11
414
Wim Houdé
92
    
                                                                                                                                          
               
ZONDAG 27 Januari zeilen we weer een DF65 wedstrijd in Blokzijl 

HET GIET OAN (HET GAAT DOOR)

Het ijs is voldoende verdwenen om te gaan zeilen 

De wind voorspelling is prima 
Eventueel lichte regen verwacht 

Waar zeilen we 
We gaan de baan uitzetten aan de Noorderkade in de Havenkolk 
Als u de Noorderkade opgaat is dit aan het einde.

Mocht wel blijken dat het ijs weg is bij het Clubhuis dan zeilen we eventueel daar 
u ontvangt een App en morgen en rond tien uur staat de laatste informatie op de 
website   

We willen tijdens de wedstrijd telkens drie races varen waarna er telkens even 

de gelegenheid is om de boten te trimmen en van elkaar te leren en ervaring op 
te doen om de boten optimaal te trimmen, bij een eenheidsklasse is vooral ook 
het trimmen van de zeilen erg belangrijk en is het goed van elkaar te leren.    OPGEVEN:

   Je kunt je opgeven op de website van Blokzeilers waar ook de startlijst staat
   Je mag ook een mail sturen naar   oenerozendal1@gmail.com
    
   Koffie en koek staan klaar om 13.00 uur
   Palaver 13.15 uur    
   Eerste start 13.30 uur laatste start circa 16.00 uur

    VOLG DE WEBSITE VOOR DE LAATSTE INFORMATIE      

OLIEBOLLEN RACE DRAGON FORCE 65 IN BLOKZIJL    


   
Op 30 december hebben we de oliebollenrace DF65 gezeild in Blokzijl. 

     Er werd gezeild op de vaste zeil locatie van de Blokzeilers waar de wind

     perfect zijn werk deed.

     Er kwamen 12 deelnemers naar de start, er werd eerst vooral gezellig 

     bijgepraat, bij de oliebollen, warme chocolademelk en de koffie, de 

     houtkachel zorgde voor de warmte (het was 10 graden Celsius) dus de 

     kachel was meer voor de sfeer.       

 Er werden 12 wedstrijden gezeild, bij iedere wedstrijd werden twee zeilers 

     ingezet voor de zorg van het starten, de finish, en de scorelijst, dus er starten 

     telkens 10 boten.

     Tussendoor kon er van de chocomelk en de olliebollen genoten worden en 

     werden de boten getrimd.

     De wedstrijden werden goed gezeild, en er was veel spanning tijdens de 

     races omdat de boten vaak dicht bij elkaar zaten, en het vaak tot de finish 

     spannend bleef, ook de vier boten van de familie Kijk in de Vegt waren 

     regelmatig verwikkeld in een spannend gevecht, waarbij de opmerking 

     kijk uit voor mijn lak wel van pas kwam.      

     

     We kunnen terugkijken op een leuke middag zeilen en we kijken nu al uit 

     naar de komende wedstrijden met de DF65 in Blokzijl.

  
    VOLGENDE WEDSTRIJD STAAT 
    VOOR ZONDAG 13 JANUARI 2019
    GEPLAND IN BLOKZIJL.
            


   OPGEVEN:

   Je kunt je opgeven op de website van Blokzeilers waar ook de startlijst staat

   Je mag ook een mail sturen naar   oenerozendal1@gmail.com

    
   Koffie en koek staan klaar om 13.00 uur
   Palaver 13.15 uur    
   Eerste start 13.30 uur laatste start circa 16.00 uur

   Waar zeilen we: 

   Afhankelijk van de wind zullen we in havenkolk van Blokzijl gaan varen 
   Alternatief is: Clubhuis bij Camping de SAS 

                            Zuiderkade 22

                            8356EB Blokzijl 

    VOLG DE WEBSITE VOOR DE LAATSTE INFORMATIE  

   
      Blokzeilers DF65  2019

      Na een langere periode van RC zeilen hebben de Blokzeilers het roer omgegooid.      Er is gekozen om te gaan zeilen met een standaard klasse boot, na een aantal 

      geslaagde proefvaarten is de keuze is gevallen op de Dragon Force DF65.            De Dragon Force DF65 is een betaalbare boot die zeer geschikt is voor een standaard 

      klasse RG65.      We gaan zeilen met het motto "zeilen is plezier" tijdens de wedstrijden gaan de zeilen bol 

      en gaat het vooral om de lol.  

    

      Voor tijdens en na de wedstrijden is er in het clubhuis gelegenheid voor koffie en hapje 

      en een drankje, en volop gelegenheid om als beste stuurlui aan de kant bij te praten.      De Boten: 

      Er zal gezeild worden met de Dragon Force DF65 voorzien van:

 •     Standaard zeil (we varen met 1 tuig dus geen grotere of kleinere tuigen).
 •     Standaard kiel, bulb standaard, roer, en romp.
 •     Standaard romp. 
 •     Officieel dient de accu minimaal 45 gram te wegen. 
 •     Lichtere accu's mogen verzwaard worden.    
 •     Zeilnummers moeten zijn aangebracht 
 •     (zie op de link zeilnummers voor afmetingen en hoe aan te brengen)
 •     Zenders zijn vrij te kiezen  
 •     Nog geen zeilnummer klik op de link zeilnummers om een zeilnummer aan te vragen       Wanneer zeilen we: (ZIE AGENDA OP DE SITE) 


 •     In de winterperiode zal er op zondag gezeild worden
 •     In de zomerperiode zal er op woensdagavond gezeild worden 

    Ook zullen er naast de vaste dagen avonden een aantal wedstrijden in samenwerking met     

    Camping Tussen de Diepen georganiseerd worden.

   Waar zeilen we: 

   Clubhuis bij Camping de SAS 

   Zuiderkade 22

   8356EB Blokzijl 

   In sommige gevallen al er gezeild worden in de Havenkolk van Blokzijl


   Kosten:

   Je kunt lid worden van Blokzeilers voor € 12,50 per jaar per persoon 

   Jongeren onder de 16 zijn gratis lid.

   Deelname aan de wedstrijden voor leden € 2,00 per wedstrijd      

   Deelname aan de wedstrijden voor niet leden € 4,-- per wedstrijd

   Koffie koek, drankje en nootje zijn inbegrepen.
  
   Het Team Blokzeilers:
   Oene Rozendal 
   Henk Nieuwenhuijsen 
   Wim van Oosten 

   Voor vragen mail even naar     oenerozendal1@gmail.com      

   RC ZEILEN ASW EENDRACHT AKKRUM  BEDANKT !!!! 

Op zondag 2 december waren we als Blokzeilers uitgenodigd om mee te zeilen 
in Akkrum waar maar liefst 31 DF65 boten aan de start kwamen.
De organisatie was echt geweldig tenten, kachels, warme chocomelk, koek in 
alles was voorzien.
Bij de spoorbrug van Akkrum was een mooie baan uitgezet waar bij een 
prima wind de wedstrijden gevaren werden.
Van de wedstrijden werd live verslag gedaan door Edze Posthuma, tevens 
gedurende dit live verslag kon Edze de wedstrijden in goede banen leiden.
Er werd op een heel goed niveau gezeild, maar belangrijker nog erg sportief gevaren
het was genieten voor de zeilers, maar zeker ook voor het publiek.  
Na de wedstrijden kwam de prijs uitreiking met eigenlijk alleen maar winnaars, 
tijdens een hapje en drankje kon iedereen met napraten over een fantastische 
wedstrijd.

Nogmaals bedankt dat we samen met een fantastische club mee mochten zeilen 
en we zien jullie graag een keer tegemoet in Blokzijl